2015-2016 Agendas and Meeting Minutes

Agendas

9.14.16_EKES_PTO_Meeting_Agenda.docx

10.12.16_EKES_PTO_Meeting_Agenda.docx

12.14.16 EKES PTO Meeting Agenda

Minutes

 


unapproved_9.14.16_minutes.docx 

 

Unapproved meeting minutes from the September 14, 2016 meeting